CV

 

Ellen Lindström, born in 1977, Sweden.
 Lives and works in Gothenburg, Sweden

Utbildning / Education

Stipendium / Scholarships

Kurser / Projects


Separatutställningar / Soloexhibitions


Samlingsutställningar / Groupexhibitions


Övrigt i urval


Medlemskap / Memberships

Ellen Lindström

Ateljé / Studio since year 2000: Sockerbruket 8, 414 51 Göteborg, Sweden
Mobil:
+46 (0)735-753626
Email:
info@ellenlindstrom.se
Hemsida: www.ellenlindstrom.se
Instagram: @art.ellenlindstrom